Strona główna»Artykuły»Znaki drogowe kierunku i miejscowości – zastosowania i miejsca montażu

Znaki drogowe kierunku i miejscowości – zastosowania i miejsca montażu

Znaki kierunku i miejscowości (typu E) stosuje się, aby wskazać uczestnikom ruchu kierunki dojazdów do miejscowości i innych miejsc oraz obiektów zainteresowania podróżnych. Tego rodzaju znaki przekazują także informacje na temat przebiegu dróg i ich numerów.

Rodzaje i zastosowania znaków kierunku i miejscowości

Tablice przeddrogowskazowe (znak E-1 wraz z odmianami)

W formie schematycznej wskazują kierującym, do jakich miejscowości prowadzą drogi wylotowe ze skrzyżowania.

Drogowskazy

 • E-2 – E-5 – wskazują kierującym kierunek dojazdu do miejscowości lub dzielnic miast;
 • E-6, E-6a, E-6b, E-6c – wskazują dojazd do obiektów komunikacyjnych (lotnisk, dworców i stacji kolejowych, dworców autobusowych, portów). Mogą również wskazywać dojazd do jednostki policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów drogi, jednostek prowadzących odprawę celną. Na drogowskazie umieszcza się symbol lub nazwę danego obiektu;
 • E-7 – E-12 oraz E-12a – wskazują kierunek do obiektów turystycznych lub wypoczynkowych, takich jak np. przystań wodna, punkt obserwacyjny, muzeum itp.;
 • Z symbolami znaków kategorii D – wskazują dojazd do znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu obiektów oznaczonych znakami informacyjnymi D-18 oraz D-21 – D-34.
 • E-19a – wskazuje kierunek do obwodnicy miasta.

Tablice kierunkowe (znak E-13 wraz z odmianami)

 • Potwierdzają kierunek drogi i podają odległości do miejscowości, które wymienione są na znaku.

Tablice szlaku drogowego (znak E-14 wraz  z odmianami)

 • Potwierdzają przebieg drogi krajowej, podają jej numer (numery), główne miejscowości leżące na danym szlaku oraz odległości do nich.

Znaki z numerem drogi (znak E-15 wraz z odmianami, znak E-16)

Mogą być stosowane samodzielnie lub na znakach kierunku:

 • znak E-15 wraz z odmianami – wskazuje drogi krajowe i wojewódzkie, a także przebieg autostrad i dróg ekspresowych lub wjazd na nie.
 • znak E-16 „numer szlaku międzynarodowego” – informuje, że droga krajową jest jednocześnie drogą międzynarodową.

Znak drogowy „miasto / miejscowość”

 • Zielony znak drogowy z nazwą miejscowości E-17a – wskazuje kierowcom, że wjeżdżają do danej miejscowości;
 • Tablica z przekreśloną nazwą miejscowości E-18a – wskazuje wyjazd z miejscowości.

Tablice węzła drogowego na autostradzie (znak E-20)

 • Znak uprzedza kierowców o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady.

Tablice oznaczające dzielnice miasta (znak E-21)

 • Sprzyjają lepszej orientacji w miastach.

Znaki samochodowych szlaków turystycznych (znak E-22 wraz z odmianami)

Do oznakowania samochodowych szlaków turystycznych i obiektów turystycznych, które znajdują się na danym terenie, stosuje się znaki:

 • E-22a „samochodowy szlak turystyczny”,
 • E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym”,
 • E-22c „informacja o obiektach turystycznych”.

Jak wyglądają znaki kierunku i miejscowości?

Zależnie od rodzaju i funkcji, jaką pełnią, znaki kierunku i miejscowości mogą mieć różne kształty (tablice, drogowskazy w kształcie strzały) i kolory (tablice najczęściej mają kolor zielony lub niebieski). Znaki kierunkowe, w szczególności tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy, a także tablice szlaków drogowych, z zasady wymagają indywidualnego zaprojektowania, uwzględniającego liczbę wskazywanych kierunków i podawanych na tablicy informacji. Długości podstawy większości znaków zależą od długości znajdujących się na nich napisów.

Pełen przekrój tego typu oznaczeń można podejrzeć na stronie https://www.znakowo.pl/znaki-kierunku-miejscowosci-e/, która jest zaufanym sklepem internetowym, gdzie takie tablice można zamówić nawet bez wychodzenia z domu.

Gdzie montuje się znaki kierunku i miejscowości?

Znaki typu E są bardzo zróżnicowane. Zasady umieszczania ich na drogach są różne dla poszczególnych podtypów, np.:

 • tablice przeddrogowskazowe na ogólnodostępnych drogach umieszcza się w odległości od 150 do 300 m przed skrzyżowaniem poza miastami, 100 m przed skrzyżowaniem w miastach, mniejszej niż 100 m – jeśli wymagają tego warunki lokalne;
 • tablice kierunkowe E-13 umieszcza się w odległości 50 – 100 m za znakiem E-18-a (koniec miejscowości), za skrzyżowaniem z drogą krajową, wojewódzką lub powiatową o dużym znaczeniu komunikacyjnym, pośrodku odcinka, na którego krańcach umieszczone są tablice kierunkowe lub tablice szlaku drogowego (jeśli długość tego odcinka przekracza 20 km);
 • tablice szlaku drogowego montuje się na drogach krajowych – za skrzyżowaniami z innymi drogami krajowymi oraz wojewódzkimi o dużym znaczeniu komunikacyjnym, przy wylotach z miast siedzib powiatów oraz innych o ważnym znaczeniu gospodarczym lub turystycznym.
Poprzedni artykuł

Na czym polega i kiedy potrzebna jest legalizacja tachografu?

Następny artykuł

Co to jest czytnik kart kierowców i jaki wybrać?

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.